Saturday, November 3, 2012

Stefan

Dripping tears of happy thoughts
The moments both shared in sweet days
I live each second the memory of you
With Viking veins, my cheek and a tight embrace

A squeeze of touch, lingering in me
Your light whispers that tingles deep
As we lay down, our hearts collide
A downhill path of emotions' steep

Lovely it is, the long kiss, the warmth
The scent of a man I closely desire
Feelings you have fallen, mirrored out
It's burning with intense, slow sexy fire

The curve goes up to her peach ears
Guffaw we made with moonlight fears
As I wander in my deep, scissored skull
I oppose, with you, time ain't dull

In days for years I cannot digress
What myself enchanted, his persuasiveness
If time can tell what far end sees
Famished lips to meet, tongues to tease.

xx

Droppande tårar av glada tankar
De stunder båda delade i söta dagar
Jag bor varje sekund minnet av dig
Med Viking vener, min kind och en stram omfamning

En pressad beröring, dröjande i mig
Ditt ljus viskar som pirrar djup
Som vi fastställa våra hjärtan kolliderar
En downhill bana av känslor "brant

Härlig är den lång kyss, värmen
Doften av en man som jag noga önskar
Känslor du har fallit, speglade ut
Det brinner med intensiv, långsam sexig brand

Kurvan går upp till hennes persika öron
Gapskratt vi gjort med månsken rädsla
Som jag vandrar i min djupa, scissored skalle
Jag motsätter mig med dig, tiden inte tråkig

I dagar för år kan jag inte utvikning
Vad jag själv förtrollad, hans övertalningsförmåga
Om tiden kan se vad bortre änden ser
Utsvulten läppar att möta, tungor att retas.
My hibernation has ended. I am back.

xx


No comments:

Post a Comment